Lek. med. Robert Komendziński – specjalista pediatra

W ramach poradni pediatrycznej wyróżnia się:

1) poradnię dzieci chorych, w której porady udzielane są dla dzieci chorych do 18 roku życia zgłaszające się w razie wystąpienia infekcji lub innych problemów zdrowotnych.

2) poradnię dzieci zdrowych, w których dla dzieci zdrowych wykonywane są szczepienia obowiązkowe i zalecane w obowiązującym Kalendarzu Szczepień. Przeprowadzane są patronaże i bilanse zdrowia oraz porady dotyczące profilaktyki zdrowotnej u dzieci.

Centrum Medyczne NMED, ul. Wojska Polskiego 12/2, 58-500 Jelenia Góra